Nacházíte se : Úvod » Všeobecné informace » Zajímavosti » Národní park Vysoké Taury

Vysoké Taury - národní park

Přidat na facebook  

Reklamní heslo národního parku zní - Na tebe jsme hrdí. A to právem, protože tolik rozmanitostí a historie se stěží najde na tak malém prostoru.

Národní park Vysoké Taury - Hohe Tauern

Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů OSN definuje tento národní park jako poměrně velkou oblast, kde jeden nebo více ekosystémů nejsou zásadně narušeny lidskou činností nebo používáním. Mají zde rostlinné nebo živočišné druhy, geomorfologické útvary stejně jako biotopy zvláštní význam pro vědu, vzdělání a reakci nebo se zde nachází zvláště krásná krajina.
V tomto kontextu je také nutno pohlížet na Vysoké Taury: 100 km dlouhý a 50 km široký vysokohorský region s nespočetnými třítisícovkami, ledovci, jezery, vodopády a mnohými více či méně tradičně obhospodařovanými horskými pastvinami, ale také využívanými lesy a loveckými revíry. V korutanské, salcburské a tyrolské části NP, který zaujímá celkem rozlohu 1 809 km2, se ubírá rozvoj správným směrem. Na prvním místě stojí udržení původní krajiny v hlavních zónách, ale také plánovitý návrat lidmi ovlivněných oblastí do původního stavu - to se týká především hospodářsky využívaných lesů, kde v extrémním případě vznikají ze smrkových monokultur opět horské lesy bohaté na různé druhy stromů tak, jak je to běžné v přírodě.

Na seznamu priorit současně také stojí podpora způsobů obhospodařování odpovídající přírodě, což není v rozporu s prvním bodem, protože sedláci v horách museli po staletí žít v soulasu s přírodou a udržovali odpovídající způsoby hospodaření, které dnes jen musí být přizpůsobeny dnešním požadavkům. Interdisciplinární výzkumný program, který zahrnuje nejrůznější oblasti, tvoří základ jakéhokoliv plánování, které většinou zahrnuje i oblasti daleko přesahující hranice národního parku. A samozřejmě se usiluje o to, aby se co nejvíce lidí seznámilo s jedinečnou nádherou a neocenitelným významem tohoto regionu. Probíhají proto různé semináře, letní programy, budují se tematické stezky a vydávají publikace, které velice přístupným způsobem přispívají k prohloubení znalostí týkajících se komplexních souvislostí života ve Vysokých Taurách. Naprosto nenásilně a bez důrazných zákazů (v NP jsou pouze dvě chránění oblasti, do kterých se z vědeckých důvodů nesmí vstupovat) jsou těmito informacemi vedeny proudy turistů po správných, tedy přírodně přijatelných cestách.

Alpinský cestovní ruch, který se začal rozvíjet od pol. 19. století budováním ochranných chat a zakládáním stezek, přitom nijak omezován není, spíše naopak. Velkolepá Taurská cesta zahrnuje stejně jako dosud  centrální "páteř" Vysokých Taur, horské skupiny Vysoké Taury, Ankoge, Goldberg, Glockner, Granatspitz a Venediger, určené pro všechny turisticky zkušené milovníky přírody. Ale také jižní části oblasti Vysokých Taur - skupiny Kreuzeck, Schober a Rieserferner a pohoří Villgratner Bergr je možné poznat na fantastických horských trasách. Kromě alpinských magnetů pro veřejnost, jako je elegantně zašpičatělý Grossglockner, nejvyšší vrchol Rakouska, poněkud nehostinný Grossvenediger, srázný Wiesbachhorn nad Kaprunskými jezery, Hoher Sonnblick s meteorologickou stanicí nebo horská špice Hochalm, korutanská "královna Taur", se zde samozřejmě najde také mnoho cílů pro turisty, kteří dávají přednost klidu. Mezi tyto cíle patří hřeben Lasörling mezi údolími Virgental a Defereggental ve Východních Tyrolích, téměř západoalpinsky divoká skupina Schober ve stínu Glockneru, pak mnohé osamělé "zalesněné vrcholy" nad údolím Pinzgauer Salzachtal nebo světem zapomenuté skalnaté hory kolem vrcholu Kreuzeck mezi řekami Möll a Drávou.
Mittlerer Sonnblick nad korutanským údolím řeky Malty je ostatně nejvýchodnější třítisícovka Alp.

Adria Sun na facebooku     Email: adriasun@adriasun.cz     Tel: +420 777 224 446

Lyžování pro rodiny s dětmiLyžování pro začátečníkyLyžování pro pokročiléRakouské Alpy Autobusem